HSE-valvoja biolämpölaitosprojektissa

Laitevalmistaja urakoi asennuksia biolämpölaitosprojektissa Helsingissä ja tarvitsi riveihinsä kokenutta HSE-valvojaa, jolla olisi kansainvälistäkin kokemusta. Ugglalaisista Olli valikoitui kandidaattien joukosta osaamisensa ja työkokemuksensa sekä mm. Nebosh-sertifikaattinsa ansiosta. Hyvien tulosten myötä laitevalmistaja on halunnut pitää kiinni taitavasta tekijästä ja tarjonnut työtä uusissa projekteissa.

HSE-valvontaa, työmaaluvittamista ja perehdyttämistä

HSE-valvojana Ollin päävastuuna oli valvoa laitetoimittajan urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden työturvallisuutta: työturvallisuusmääräysten ja -lakien noudattamista, biolämpölaitoksen rakennuttajan antamien työturvallisuusohjeiden noudattamista sekä turvallista työn tekemistä päivittäisessä arjessa.

Lisäksi laitevalmistajan urakoitsijoiden luvittaminen työmaalle sekä perehdytysprosessi kuuluivat Ollin vastuulle.

Rooliin toi oman lisämausteensa Covid-19-pandemia. Säännöt ja määräykset sekä toiminta- ja testausajat muuttuivat tiuhaan pandemia-aallon edetessä vaiheesta toiseen. Olli huolehti omassa HSE-roolissaan, että määräyksistä pidettiin kiinni. Hän seurasi tiiviisti muutoksia ja vastasi niistä tiedottamisesta laitetoimittajan henkilöstölle ja aliurakoitsijoille.

Nebosh-sertifikaatti ja kansainvälinen kokemus – ylivertainen yhdistelmä HSE-valvojalle

Näkymä Helenin biolämpölaitosprojektin työmaalla työskentelevään porukkaan on kansainvälinen: tekijöinä on toistakymmentä kansallisuutta. Siksi HSE-valvojaltakin edellytettiin kansainvälistä otetta ja osaamista.

Ollilla oli tuoda laitevalmistajan riveihin Nebosh-sertifikaattinsa ja kansainvälisen työskentelytaustansa myötä aimo ote näkemystä ja kokemusta monikulttuurisessa ympäristössä toimimiseen. Turvallisuusjohtamisen osaaminen takaa, että laitevalmistajan asennuksista vastaava porukka työskentelee hektisestä työmaasta huolimatta turvallisimmalla mahdollisella tavalla.

Vuoden mittaisen pestin päätyttyä tyytyväinen laitetoimittaja halusi pitää kiinni Ollista: hänelle tarjottiin jatkoa, ja nyt Ollilla menossa on jo kolmas HSE-projekti samalla asiakkaalla.

Palvelut yrityksille

Asennusvalvonta

Asennusvalvontapalvelumme ovat niin tilaajaorganisaatioita, laitetoimittajia kuin urakoitsijoitakin varten. Ugglalaisista löytyy ammattilaisia projektin kaikkiin vaiheisiin.

Työmaanhallinta

Kun haluat varmistaa, että työmaalla toimitaan lainsäädännön mukaisesti mm. tilaajavastuuvelvoitteiden ja työskentelyoikeuksien kannalta, voit luottaa Ugglan asiantuntemukseen.

HSE-palvelut

Turvallisen työskentelyn takaavat HSE-ammattilaisemme ottavat haltuun hankkeen työturvallisuussuunnittelun sekä työturvallisuusvelvoitteiden hoitamisen ja valvonnan.

Projektijohto ja hallinto

Ugglalaisista löytyy investointiprojektin jokaisessa vaiheessa tarvitaan ammattitaitoa projektijohtamiseen, työmaan johtamiseen ja arjen käytännön asioiden hoitamiseen.